OGŁOSZENIAPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANS-KOL" ZENON SOBCZAK realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego "TRANS-KOL" Zenon Sobczak poprzez poprawę efektywności energetycznej.”

Celem projektu jest realizacja inwestycji przez P.H.-U. "TRANS-KOL" Zenon Sobczak, której głównym celem jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa w wyniku poprawy efektywności energetycznej poprzez zrealizowanie kompleksowej termomodernizacji budynków, zakup wyposażenia części warsztatowej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne.

Planowane efekty: wzrost zatrudnienia – 2 etaty, zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów (5306,24 GJ/rok), zaoszczędzenie energii cieplnej (4956,94 GJ/rok), zaoszczędzonej energii elektrycznej (97,03 MWh/rok), wprowadzenie innowacji procesowej (znaczne zaoszczędzenie zużycia energii) – 1 szt.

Wartość projektu: 3 012 671,96 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 126 317,81 PLN


P.H.U. TRANS-KOL
ul. Toruńska 186, 62-600 Koło
tel. (063) 261-94-81

Copyright © 2008-2021 TRANS-KOL